[CONTOH DOKUMEN] Surat Permintaan Cuti Tahunan

Ketika mengusulkan cuti tahunan, PNS diharuskan mengajukan berkas usulan cuti. Jika pegawai bersangkutan mengambil cuti tahunan selama beberapa tahun terdahulu yang belum diambil, maka sebaiknya menyebutkan jumlah akumulasi dari cuti tahunan yang akan didapat.

Berikut berkas pengajuan/surat permintaan cuti tahunan pegawai negeri.